Regulament tombola

Tombola cu premii KIDissue la Baby Boom

Termenii si conditiile prezentului regulament, asa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toti participantii la tombola.

Organizatorul campaniei

Organizatorul campaniei „Tombola cu premii KIDissue la Baby Boom” (“tombola”) este Convertible Clothing & Accessories  S.R.L. (www.kidissue.com), cu sediul in loc Varteju, Oras Magurele, Intrarea Sulfinei, nr 37A, camera nr 1, Judet Ilfov, inmatriculata la Reg Comertului sub nr. J23/2386/ 2017, avand CUI 37609704 (“organizatorul”).

 

Perioada de derulare a campaniei

Perioada de desfasurare a campaniei este 08.03.2018-11.03.2018.

 

Locul de desfasurare a campaniei

Tombola „Tombola cu premii KIDissue la Baby Boom” se desfasoara in pavilionul central Romexpo, in cadrul targului Baby Boom si are loc la nivel national, fiind deschisa participantilor de pe intreg teritoriul Romaniei.

Conditii de participare la tombola

Se pot inscrie si pot participa la tombola toate persoanele care:

1. au implinit 18 ani inaintea inscrierii in tombola

2. locuiesc pe teritoriul Romaniei

Nu pot participa la tombola urmatoarele categorii de persoane:

  •          angajatii Organizatorului si ai distribuitorilor acestuia;
  •          angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea tombolei

De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la tombola.

Tombola este accesibila tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile Regulamentului si care urmeaza indicatiile stipulate in acesta pentru a-si valida participarea.

Pentru a se inscrie in tombola, persoanele doritoare trebuie sa completeze campurile din formularul de participare continut pe flyerul KIDissue distribuit in cadrul targului Baby Boom, in pavilionul central Romexpo, in perioada 8-11 martie 2018.

O persoana poate participa doar o singura data la tombola.

Premiul

Se vor acorda 3 premii dupa cum urmeaza:

  •          o tinuta copil 3-36 luni in valoare de 350 RON (tinuta botez/petrecere)
  •          o tinuta copil 3-9 ani in valoare de 700 RON
  •          un set mama-fiica/fiu in valoare de 1000 RON

 

In cadrul tombolei nu este posibila inlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia in bani si/sau in alte obiecte, dupa cum nu este permisa, in nicio situatie, cedarea premiului castigat catre unul sau mai multi terti.

 

Desemnarea castigatorilor

Castigatorii vor fi desemnati prin tragere la sorti, la standul KIDissue (standul 07) de la targul Baby Boom, duminica, 11 martie 2018, la ora 14.00. Castigatorii vor fi distincti pentru fiecare din cele 3 premii mentionate mai sus.

 

Comunicarea rezultatelor

Organizatorul va publica numele castigatorului tombolei pe www.kidissue.com cat si pe pagina de facebook.com/kidissue. Castigatorul va fi contactat prin email si telefonic de catre un reprezentant al Convertible Clothing & Accessories  S.R.L.

Intrarea in posesia premiilor

Castigatorii trebuie sa prezinte reprezentantului Organizatorului buletinul de identitate/cartea de identitate sau certificatul de nastere pentru intrarea in posesia premiului castigat.

Premiile tombolei pot fi inmanate castigatorilor numai in baza unui proces verbal de predare-primire care contine datele de identificare ale castigatorului, descrierea premiului primit si valoarea neta a acestuia, precum si semnatura de primire si de predare a castigatorului. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.

Cheltuielile privind intrarea in posesia premiului castigat sunt in exclusivitate in sarcina castigatorului

Neprezentarea castigatorilor pentru revendicarea premiilor in termen de 30 de zile de la anuntarea publica a castigatorilor conduce automat la anularea premiului respectiv.

Castigatorii vor intra in posesia premiilor in termen de maxim 30 de zile de la prezentarea castigatorului pentru luarea masurilor. Premiile (produsele) nu vor fi realizate la comanda, ele neputand fi diferite fata de produsele existente in shopul online KIDissue.

Neprezentarea castigatorilor pentru ridicarea premiilor in termen de 30 de zile dupa luarea masurilor, conduce la anularea automata a premiului oferit.

 

Limitarea raspunderii

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a tombolei, abuz sau orice alte actiuni care ar putea afecta imaginea acestei tombole.

Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori nu atrage raspunderea Organizatorului, acuratetea datelor de contact fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Prin urmare, Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordarii premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator, imposibilitatea inscrierii in tombola din cauza ilizibilitatii datelor personale.

Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit;

Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de servicii postale etc;

Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considere de catre Organizator.

 

Alte informatii

– Participarea la acest tombola implica acceptarea si cunoasterea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

- Inscrierea in tombola reprezinta consimtamantul liber exprimat al participantilor pentru ca datele lor personale sa fie folosite in scopuri de marketing de catre organizatorul tombolaului. Organizatorul va folosi datele obtinute respectand strict Politica de confidentialitate

- Participarea la tombola constituie acordul potentialilor castigatori referitor la faptul ca numele va fi facut public potrivit legislatiei in vigoare si folosit in materiale publicitare de catre Organizatori fara niciun fel de plata aferenta. Castigatorii vor putea semna si o declaratie scrisa in acest sens, conform celor solicitate de catre Organizatori.

– Comunicarea cu participantii sau potentialii participanti la tombola se realizeaza prin toate si oricare dintre mijloacele disponibile: email, platforme online etc.

– Participantii care incearca sa fraudeze mecanismul tombolei vor fi descalificati.

– Organizatorii campaniei isi rezerva dreptul de a modifica orice sectiune a prezentului Regulament, fara o informare prealabila. Toate modificarile aduse Regulamentului vor fi comunicate si celor interesati, prin oricare dintre platformele specifice de comunicare.

– Organizatorii isi rezerva dreptul de a publica eventualele opinii exprimate de participantii la tombola pe website-urile proprii, precum si pe paginile de pe retelele de socializare.